• Kraj
  • poniedziałek, 31 lipiec 2017 10:33
  •   502

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+
Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+ © archiwum

Już od 1 sierpnia rusza przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeni owy. Dotyczy to rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenia będą obowiązywać do 30 września br. Aby nadal otrzymywać świadczenie rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeni owy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Wnioski można złożyć już od 1 sierpnia. Od tego dnia rodzice mogą ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.
– Ujednoliciliśmy terminy składania wniosków o świadczenia dla rodzin. To ułatwienie dla rodziców oraz samorządów. Rodzice będą mogli jednocześnie złożyć wniosek o różne świadczenia. Dzięki temu nie będą musieli dwukrotnie lub trzykrotnie iść do urzędu, aby złożyć wniosek. Urzędy zajmą się kompleksowo wsparciem rodziny – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WSPARCIE
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce są to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w dane gminie (np. centrum świadczeń).
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wybory aż cztery kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.
Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie wysłane drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, cała korespondencja z gminą będzie prowadzona również drogą elektroniczną. W takim przypadku korespondencja z gminy trafia do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.
Warto również zaznaczyć, że – w myśl nowych przepisów – począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski o wszystkie te świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu.

CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ INNE DOKUMENTY?
Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma w wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym świadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.
Co ważne, gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie trzeba więc dołączać tych informacji. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy wnioskujemy o świadczenie na 1. czy na 2. i kolejne dziecko, musimy we wniosku podać pełen skład rodziny.
Od 1 sierpnia 2017 roku odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
W przypadku, gdy wniosek będzie wysłany elektronicznie, wnioskodawca będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej (tj. np. zdjęć dane dokumentu)
W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina może zażądać dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialnoiści karnej za złożenie fałszywych zeznań.

KIEDY OTRZYMAM ŚWIADCZENIE 500+?
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.
Złożenie kompletnego wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy kompletny wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Gdy kompletny wniosek zostanie złożony w okresie do 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłaty świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Wniosku składane od lutego nie będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
Należy więc pamiętać, że złożenie wniosku później niż w październiku skutkuje tym, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
Wspomniane wyżej terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)