• Powiat ostrowski
  • wtorek, 27 luty 2018 10:06
  •   53

Kasa na poprawę bezpieczeństwa

Zakupiono potrzebny sprzęt
Zakupiono potrzebny sprzęt Zakupiono potrzebny sprzęt © archiwum

Sprzęt do ćwiczeń z samoobrony, narkogogle i alkogogle, moduł łączności radiowej, nagrzewnica, agregat i odblaskowe gazety – to lista tegorocznych zakupów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Ostrowskiego.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Komisja składająca się z przedstawicieli policji, straży pożarnej, sanepidu, prokuratury, powiatowych jednostek interwencyjnych i pomocniczych, każdego roku rozdziela pulę środków z budżetu Powiatu Ostrowskiego na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. W miarę zgłaszanego zapotrzebowania fundusze przeznaczana są na doposażenie jednostek lub realizację projektów edukacyjnych i profilaktycznych.

W tym roku Komisja dysponuje kwotą 65 000 zł, którą na posiedzeniu rozdzielono na zadania zgłoszone przez członków komisji i poszczególne jednostki. Najbardziej kosztowną pozycją jest zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie przyłącza do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Sprzęt będzie stanowił źródło zapasowego zasilania energetycznego na wypadek długotrwałych przerw w dostawach prądu. Komisja przeznaczyła na ten cel 41 820 zł. Warto dodać, że do tej pory na terenie placówki funkcjonował przestarzały agregat o mocy 20 kW, dlatego posiłkowano się użyczonym przez Starostwo mobilnym agregatem o nieco większej mocy 30kW, który w razie potrzeby był przewożony pomiędzy budynkami wchodzącymi w skład DPS. Jednak podczas wichur okazało się, że to rozwiązanie jest nie wystarczające.

– Funkcjonujemy w 3 budynkach znacznie od siebie oddalonych, bo pawilon od pałacu stoi w odległości 300 metrów. W związku z sytuacjami, jakie mieliśmy w ubiegłym roku i przerwami w dostawie prądu, stwierdziliśmy, że nie ma możliwości, aby szybko i sprawnie przewieźć agregat do budynku pałacu i jednocześnie zapewnić we wszystkich 3 budynkach dostawę prądu. W związku z tym, że na terenie trzech budynków zamieszkuje 166 osób przewlekle psychicznie chorych, których reakcje na brak prądu są trudne do przewidzenia, postanowiliśmy zaopatrzyć się w agregat o odpowiedniej mocy: przynajmniej 100kW wraz z przyłączem do wszystkich trzech budynkach – wyjaśniła Milena Przybylska, dyrektor DPS Psary.

Podkreślając równocześnie, że całość zadania wynosiłoby 57 000 zł, jednak przyznana kwota 41 820 zł pozwoli na rozwiązanie większości problemów poprzez przyłączenie z agregatorownią dwóch najbliższych budynków. W nowy sprzęt wzbogaci się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, która zyska dofinansowanie w kwocie 6 500 zł na zakup sprzętu łączności radiowej dla potrzeb funkcjonowania tzw. Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP).

– Moduł łączności zwiększy jakość komunikacji z jednostkami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych oraz zapewni właściwe funkcjonowanie stanowiska kierowania w zakresie koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych – wyjaśnił Jacek Wiśniewski, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie.

Kwotę 5 500 zł otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim na doposażenie sali ćwiczeń służącej funkcjonariuszom oraz uczestnikom warsztatów szkoleniowych dla kobiet z zakresu samoobrony i sposobów unikania zagrożeń w miejscach publicznych.

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny zgłosiła natomiast potrzebę zakupu zestawu edukacyjnego do zajęć edukacyjno-profilaktycznych z wychowankami placówki i ich rodzicami. Mowa tu o narkogoglach i alkogoglach, na których zakup Komisja Ostrowskiego przeznaczyła 3 500 zł.

– Zakup pomocy dydaktycznych w postaci narko- i alkogogli ma na celu namacalne pokazanie wpływu narkotyku lub alkoholu na funkcjonowanie organizmu. Jeśli młodzież będzie miała możliwość zobaczenia, jakie jest postrzeganie otoczenia po zażyciu alkoholu w różnych dawkach, w przyszłości podejmie właściwą decyzję, np. czy wsiąść po alkoholu za kierownicę, czy nie. Myślę, że taka profilaktyka dla dorosłych i młodzieży jest jak najbardziej wskazana, bo co innego mówić o tym, a co innego mieć możliwość sprawdzenia na własnej skórze – powiedział Radosław Kowalski, dyrektor placówki.

Ponadto Zespół Ratownictwa Medycznego z powiatowego szpitala otrzymał środki w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego i nagrzewnicy do namiotu medycznego, który wykorzystywany jest w działaniach ratunkowych prowadzonych na miejscach zdarzeń.

Pozostałą kwotę w wysokości 5 180 zł Komisja przeznaczy na zakup gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na drodze oraz wsparcie programu profilaktycznego dla młodzieży „Głos zza krat”.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)