pkr24.pl – Lokalny Portal Informacyjny
Krotoszyn, Ostrowska 49

Data pomiaru: 2024-06-21 11:00
Dane odświeżane są co godzinę.
29 ºC
39 %
1014 hPa
Stan powietrza
Bardzo dobry
PM10
5.9
µg/m3
PM25
5.4
µg/m3
Bardzo dobry
0 - 20 µg
Dobry
21 - 60 µg
Umiarkowany
61 - 100 µg
Dostateczny
101 - 140 µg
Zły
141 - 200 µg
Bardzo zły
> 200 µg

Pył PM10 składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, np. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki pyłu zawieszonego pochodzą przede wszystkim bezpośrednio ze spalania paliw stałych i ciekłych oraz powstają w wyniku przemian zanieczyszczeń gazowych w atmosferze. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m³, a dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m³ i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Średniodobowy poziom informowania wynosi 200 µg/m³, a średniodobowy poziom alarmowy - 300 µg/m³.

Bardzo dobry
0 - 12 µg
Dobry
13 - 36 µg
Umiarkowany
37 - 60 µg
Dostateczny
61 - 84 µg
Zły
85 - 120 µg
Bardzo zły
> 120 µg

Pył PM2,5 składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, np. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki pyłu zawieszonego pochodzą przede wszystkim bezpośrednio ze spalania paliw stałych i ciekłych oraz powstają w wyniku przemian zanieczyszczeń gazowych w atmosferze. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Średnioroczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m³.

Dane pochodzą z Airly: https://airly.eu