Andrzej Krowarsch

Niech spoczywa w spokoju

Urodzony
1939-08-11

Zmarł
2019-03-03


Andrzej Krowarsch

3 marca 2019 r. zmarł w Krotoszynie mgr Andrzej Krowarsch, wieloletni nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja.

Urodził się 11 sierpnia 1939 r. w Krotoszynie. Ukończył Szkołę Podstawową nr 2 i w 1953 r. rozpoczął naukę w Liceum Kołłątaja. Po zdanym egzaminie maturalnym w 1957 r. podjął studia w UAM w Poznaniu na Wydziale Matematyczno – Fizycznym. W 1962 r. z dyplomem magistra fizyki wrócił do Krotoszyna, gdzie zgłosił się do pracy na stanowisku nauczyciela fizyki w swojej macierzystej szkole. Pracował tam 40 lat! Najdłużej spośród wszystkich nauczycieli w 180-letniej historii liceum.

Imponował bogatą wiedzą z fizyki i z kilku dziedzin pokrewnych. Oprócz przedmiotu kierunkowego mógł swobodnie uczyć astronomii, matematyki i później informatyki. Wymagane doskonalenie zawodowe wzbogacał na studiach podyplomowych w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu (fizyka) i w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim (informatyka). Swoją bogatą wiedzą rozbudzał zainteresowania młodzieży dalszym kształceniem, głównie w kierunkach politechnicznych. Sięgał po najwyższych poziomów nauczycielskich awansów zawodowych. W latach 70. z mocy prawa oświatowego miał godność profesora szkoły średniej, a następnie nauczyciela dyplomowanego.

Rzadziej pełnił w Liceum funkcję wychowawcy klasowego, co nie przeszkadzało, aby był lubiany przez młodzież i szanowany w kręgach rodziców. Przez wiele lat prowadził koło fizyczne i sekcję informatyki w Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

W drugiej z wymienionych organizacji skupiał wielu uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą komputeryzacją i nową dziedziną nauki – informatyką. Doskonalił w szkole pierwszą pracownię komputerową, zabiegają o coraz nowocześniejszy sprzęt.

W Liceum należał do kolektywu kierowniczego dyrektora szkoły, służąc głosem najważniejszych decyzji. Był członkiem komisji oceniającej prace nauczycieli i przyznającej nagrody i wyróżnienia. W radzie pedagogicznej tworzył atmosferę rzetelnej pracy i twórczego działania. Jako nauczyciel ścisłych dziedzin nauki mniej chętnie występował publicznie na różnych zgromadzeniach, ale Jego powściągliwe wypowiedzi były wyżej cenione od potoków słów innych mówców.

Przez wiele lat zajmował się w Liceum układaniem placów zajęć lekcyjnych, gdy nieznane były jeszcze programy komputerowa do wykonywania tej czynności. Należał do nauczycielskich związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i później do nauczycielskiej Solidarności. Za wzorową pracę nauczycielską był adresatem wielu nagród i wyróżnień.

W osobie odchodzącego od nas profesora Andrzeja Krowarscha środowisko Liceum Kołłątaja i krotoszyńska oświata tracą wybitnego nauczyciela, który chlubnie wpisuje się w karty historii miejscowej edukacji.

ZŁÓŻ KONDOLENCJE To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.