• Kraj

Gospodarowanie odpadami w firmie – nowe przepisy

Gospodarowanie odpadami w firmie – nowe przepisy
Gospodarowanie odpadami w firmie – nowe przepisy © archiwum

Przedsiębiorcy muszą prowadzić gospodarowanie odpadami w swojej firmie zgodnie z ustawą o odpadach. Od września 2018 r. zmianie uległy niektóre jej przepisy.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Gospodarka odpadami to istotne zagadnienie dla każdego właściciela firmy. Reguluje je ustawa o odpadach. W lipcu 2018 r. prezydent podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Nowe przepisy obowiązują od 5 września 2018 r. wprowadzają m.in. kaucję – gwarancję finansową, którą płacić będą firmy zajmujące się gospodarką odpadową.

Ma to zabezpieczyć samorządy przed porzuceniem śmieci. Odpady będzie można magazynować tylko przez rok, a nie jak obecnie przez trzy lata. Nowelizacja zakłada kary administracyjne za niezgodne z prawem zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia – będą one wynosić od 10 tys. do 1 mln zł.

MAGAZYNOWANIE – CO TO ZNACZY
Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem. Magazynowanie odpadów:
- odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególny sposób uwzględniający właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
- odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny,
- jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów nie dłużej jednak niż przez 1 rok.

ZGODNIE Z PRAWEM
Od 5 września 2018 r. w zezwoleniu na zbieranie czy przetwarzanie odpadów musi być wskazana:
- maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów,
- całkowita pojemność wyróżniona w Mg (megagram, czyli tona) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- muszą być też określone warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji w przypadku odpadów palnych.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)