• Kraj

Recykling opakowań

Rolnik ma obowiązek zwrócić puste opakowania po środkach do sklepu
Rolnik ma obowiązek zwrócić puste opakowania po środkach do sklepu Rolnik ma obowiązek zwrócić puste opakowania po środkach do sklepu © archiwum

Chroniąc rośliny środkami chemicznymi, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zużyte opakowania.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Zgodnie z prawem rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do punktu sprzedaży, a sklepy do przyjęcia tych produktów. Zebrane w ramach Systemu PSOR opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego. W ten sposób dzięki nowoczesnej technologii, zmniejsza się zużycie węgla, ropy i gazu.

ZAGROŻENIA
Niestety pojawią się sygnały, że opakowania odbierane są przed podmioty nieposiadające uprawnień, tzw. dziki recykling. Istnieje zatem poważne ryzyko, że opakowanie te mogą być wykorzystywane do produkcji elementów, które mogą mieć kontakt np. z żywnością.

ZWERYFIKUJ ODBIORCĘ
Należy pamiętać, że rolnik ma ustawowy obowiązek zwrotu opakowań do sklepu sprzedającego środki ochrony roślin. Jeśli jednak oddaje opakowania bezpośrednio firmie, zajmującej się zbiórką odpadów powinien zawsze sprawdzić, czy ta dysponuje odpowiednim zezwoleniem – decyzja na zbieranie i dalsze zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 15 01 10*.
Tylko firmy posiadające ten kod mają prawo do zagospodarowania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Zwrot opakowań do Systemu PSOR (systempsor.pl) gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób zgodny z prawem. Dzięki systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek. Wystarczy aby czyste i puste opakowania przynieśli do punktu sprzedaży. Koszty odbioru i zagospodarowania opakowań ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)