Absolutorium od rady

Wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak otrzymał od rady absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Additional Info

  • Nadtytuł Przygodzice

Jednogłośne absolutorium

Radni Rady Gminy i Miasta Raszków podczas XXI sesji jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok burmistrzowi Jackowi Bartczakowi.

Additional Info

  • Nadtytuł Powiat ostrowski

Zgodne absolutorium

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Jednogłośną uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Additional Info

  • Nadtytuł Powiat ostrowski

Prezydent Klimek z absolutorium

Ostrowscy radni udzielili prezydent Ostrowa Beacie Klimek wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.

Additional Info

  • Nadtytuł Ostrów Wielkopolski

Szukanie dziury w całym w wystąpieniu radnej

Kiedy podczas sesji 2 lipca radni dyskutowali o udzieleniu burmistrzowi Krotoszyna absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, wywiązał się gorący spór. Radna Sławomira Kalak zarzuciła mu nepotyzm i złe gospodarowanie finansami.

Additional Info

  • Nadtytuł Krotoszyn

(nie)jednogłośne absolutorium dla burmistrz Krotoszyna

W czwartek, 2 lipca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Krotoszynie. Głównym tematem było więc wykonanie budżetu za rok 2019. Radni, po burzliwych dyskusjach, ostatecznie udzielili burmistrzowi Krotoszyna absolutorium i wotum zaufania.

Additional Info

  • Nadtytuł Krotoszyn

Absolutorium dla Dębickiego

We wtorek, 30 czerwca w Sulmierzycach odbyła się sesja absolutoryjna. Rada Miejska pozytywnie oceniła wykonanie zeszłorocznego budżetu przez burmistrza Dariusza Dębickiego.

Additional Info

  • Nadtytuł Sulmierzyce

Radni byli jednogłośni

We wtorek, 23 czerwca na sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. rozpatrywano raport o stanie gminy. Radni nie mieli uwag i jednogłośnie udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Maciejowi Bartborskiemu.

Additional Info

  • Nadtytuł Koźmin Wlkp.