• Krotoszyn
  • piątek, 25 wrzesień 2020 12:59
  •   1055

Hala i parking są użytkowane bezprawnieWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na terenach położonych między ulicami Benicką, Fabryczną, Masłowskiego i Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie. Stwierdził, że hala i parking są użytkowane bez pozwolenia.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Międzyosiedlowy Zespół Interwencyjny występujący w imieniu trzech rad osiedli (nr 1, 3 i 5) w Krotoszynie od kilku lat czyni starania, aby ukrócić samowolę budowlaną prywatnego przedsiębiorcy.

Na 4-hektarowym obszarze poprzemysłowym znajdują się dwie hale o pow. ok. 5,5 tys. kw., utwardzony parking kostką brukową. W północnej części stoi magazyn z wiatą o powierzchni 311 m kw. Pozostały teren jest nieutwardzony.

Oględziny inspektorów z kaliskiej delegatury WIOŚ wykazały, że jedną halę właściciel wynajmuje krotoszyńskiej spółce produkującej meble. Na parkingu, i to od lat, parkują samochody osobowe i ciężarowe różnych firm.

Po kontroli Jakub Kaczmarek, szef wspomnianej delegatury, wystąpił na początku września do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie. Ma on doprowadzić do „wyeliminowania występującego obecnie użytkowania obiektów bez pozwolenia”. Ponadto potwierdził, co wcześniej ustalili członkowie MZI, że inwestor nie posiada decyzji środowiskowej niezbędnej do inwestycji na obszarze powyżej 1 ha. – Reprezentujący kontrolowanego pełnomocnik nie przedstawił decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wyjaśnia Kaczmarek.

W związku z tym kierownik delegatury wystąpił do burmistrza Krotoszyna. Chodzi o udzielenie informacji, czy przed uzyskaniem przez inwestora pozwoleń na budowę prowadzone było ww. postępowanie środowiskowe. Zwrócił się też o udostępnienie dokumentów. – Na terenie parkingu stwierdzono również gromadzenie materiałów budowlanych – mówi Kaczmarek. W części środkowej i północnej magazynowane jest kruszywo (kamienie i piasek) oraz Zienia, prawdopodobnie pochodzie z wykopów.

Przepisy nie pozwalają instytucji środowiskowej na ocenę zgodności prowadzenia takiej działalności z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Może to zrobić burmistrz. A w przypadku stwierdzenia niezgodności może zobowiązać właściciela do usunięcia hałd ziemi i piasku.

24 września na sesji w tej sprawie zabrała radna Sławomira Kalak. – Dlaczego samowolna decyzja inwestora o podjęciu działalności i dwa dokumenty dotyczące zakupu piasku, wystawione na przedsiębiorstwo Ochman Eryka Ochmana, uznane zostały przez burmistrza Krotoszyna za wystarczającą podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej? – zapytała.

Franciszek Marszałek odparł, że odpowie na piśmie, ponieważ musi przeanalizować sprawę. Członkowie międzyosiedlowego zespołu są krytyczni wobec postawy burmistrza i starosty. – Na jakiej podstawie prawnej tolerowana jest przez starostę i burmistrza nielegalna, samowolna działalność parkingu, nieodebranego przez PINB, bez pozwolenia na budowę dla pojazdów ciężkich, bez pozwolenia na użytkowanie, bez decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych? Dlaczego ten stan bezprawnej tolerowany jest od lat? I dlaczego nie jest zgłoszony do WIOŚ i udokumentowany? – pytał Ludwik Sójki reprezentujący MZI.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.