• poniedziałek, 30 maj 2016 10:19

Znajdź pracę sezonową

Teraz jest dobry moment szukania zatrudnienia
Teraz jest dobry moment szukania zatrudnienia Teraz jest dobry moment szukania zatrudnienia © archiwum

Chcesz wykorzystać letnie miesiące na zasilenie swojego budżetu? Na takich jak ty czekają oferty prac sezonowych. Podpowiadamy, jak szukać pewnego zarobku, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz jak zadbać o swój interes, by uniknąć rozczarowań.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

KIM JEST PRACOWNIK SEZONOWY
Pracownik sezonowy w Polsce – polskie przepisy nie odpowiadają jasno na to pytanie. Przyjmuje się, że pracownikiem sezonowym jest osoba, która wykonuje czynności zależy od pory roku czy warunków atmosferycznych, zatrudniona na określony czas.
W Unii Europejskiej - natomiast według unijnego prawa pracownikiem sezonowym jest osoba, która wykonuje pracę najemną na terenie innego państwa członkowskiego przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy. Tylko praca powinna mieć charakter zależny od pór roku i powtarzać się każdego roku.

WAŻNA UMOWA
Pracownicy sezonowi, choć zazwyczaj cieszą się mniejszymi przywilejami niż ci zatrudnieni na stałe, nie są pozbawieni ochrony prawnej, jest jednak jeden warunek. Przed podjęciem pracy trzeba podpisać umowę. Umowa o pracę możne być na czas określony lub na czas próbny (wówczas obowiązuje przepisy Kodeksu pracy). Pracownik sezonowy może być też zatrudniony na umowę tymczasową – wówczas obowiązują przepisy ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, a stroną umowy jest agencja pracy tymczasowej. W praktyce jednak pracodawcy najczęściej proponują zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenie czy o dzieło (wówczas obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego).

TO MUSI BYĆ NA UMOWIE
Podpisując umowę z agencją pośrednictwa pracy, upewnij się, że zawiera ona wszystkie wymienione poniżej elementy:
– okres zatrudnienia;
– nazwa zagranicznego pracodawcy;
– rodzaj, warunki pracy i wynagrodzenia oraz przysługujące tobie świadczenia socjalne;
– warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UBEZPIECZENIE
Przed wyjazdem zatroszcz się o ubezpieczenie zdrowotne. Koniecznie zaopatrz się w kartę EKUZ, która uprawnia do uzyskania świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej. Taką kartę możesz otrzymać, składając odpowiedni wniosek w najbliższym oddziale NFZ. Pamiętaj jednak, że EKUZ nie daje kompleksowej ochrony zdrowotnej i nie obejmuje wielu kosztów związanych z ewentualnym leczeniem za granica. Koszty te są różne, w którym przebywamy.

PRAWA SEZONOWEGO
Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przysługują ci takie same prawa, jak każdemu innemu pracownikowi, nawet jeżeli jest to umowa terminowa. Masz więc prawo do:
– urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu, na jaki umowa została zawarta,
–wynagrodzenia, które powinno się składać z tych samych elementów co wynagrodzenie innych pracowników firmy,
– wynagrodzenia za czas choroby,
– premii,
– dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
– uzyskania świadectwa pracy,
Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie przepisów cywilnoprawnych, wówczas obowiązuje swoboda umów i strony same ustalają, jakie obowiązki będą je łączyły.

PRACODAWCA MUSI
– skierować pracownika na badania lekarskie,
– zapewnić pracownikowi szkolenie z zakresu BHP,
– zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej,
– poinformować pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, terminie, w którym będzie wypłacane mu wynagrodzenie, przysługującym urlopie, długości wypowiedzenia, sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy i nadgodzin,
– zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych (w ciągu 7 dni),
– wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

JAK PRACĘ ZNAJDZIESZ
W Unii najwięcej ofert znajdziesz w rolnictwie i ogrodnictwie, budownictwie, gastronomii oraz produkcji. Zajęcie sezonowe to nie tylko praca na przysłowiowym zmywaku. Zanim zadecydujesz się na takie rozwiązanie, sprawdź, które kwalifikacje zawodowe i dyplomy uzyskane na wyższych uczelniach są honorowane w poszczególnych krajach Wspólnoty Europejskiej. Może okazać się, że zamiast hodować kwiaty czy zbierać winogrona, masz szanse na tymczasową pracę w zawodzie.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WYJAZDU ZA GRANICĘ
Zanim wybierzesz się w podróż za granicę, zajrzyj na oficjalną stronę europejskiej sieci służb zatrudnienia EURES – www.eures.europa.eu. Znajdziesz tu szczegółowe informacje o warunkach życia i rynku pracy w poszczególnych krajach. Dowiesz się też, jakie dokumenty są wymagane przez dane państwo oraz czy musisz dopełnić jakichś dodatkowych formalności w związku z wyjazdem.

Odwiedź też urząd pracy. Instytucja świadczy usługi doradcze również dla osób chcących wyjechać do pracy poza granice kraju. Urzędy pracy prowadzą m.in. warsztaty dla przyszłych pracowników, udzielają informacji na temat potrzebnych za granicą dokumentów oraz podpowiadają, jak napisać CV i list motywacyjny w obcym języku.
Przed wyjazdem pamiętaj o przygotowaniu dokumentów poświadczających informacje za warte w CV, koniecznie przetłumaczone w język obowiązującym w danym kraju. Jeśli posiadasz certyfikat językowy, potwierdzający twoje zdolności w tym zakresie, również weź go ze sobą.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)