• wtorek, 15 grudzień 2015 10:33

Przedsiębiorco, pilnuj PIT-ów

Do 1 lutego swój PIT w urzędzie skarbowym złożyć muszą przebsiębiorcy rozliczający się w fomie karty podatkowej
Do 1 lutego swój PIT w urzędzie skarbowym złożyć muszą przebsiębiorcy rozliczający się w fomie karty podatkowej Do 1 lutego swój PIT w urzędzie skarbowym złożyć muszą przebsiębiorcy rozliczający się w fomie karty podatkowej © archiwum

Zbliża się koniec roku podatkowego. Wybór sposobu rozliczeniowego, a co za tym idzie – wypełnienie właściwego PIT-u, zależy od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

PIT-16A
Druk PIT-16A składają ci spośród przedsiębiorców, którzy opodatkowali swoją działalność podatkową. Ten PIT jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w każdym z miesięcy roku podatkowego.
Termin: Formularz PIT-16A za rok 2015 powinien być dostarczony do właściwego urzędu skarbowego do końca stycznia 2016 r. wypada niedzielę, ostateczny termin składania PIT-16A upływa w poniedziałek 1 lutego 2016 roku.

PIT-28
Taką deklarację podatkową składają ci spośród podatników, którzy opodatkowali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Można w ten sposób następujące rodzaje przychodów:
- uzyskanie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej,
- uzyskane w ramach działalności w formie spółki cywilnej,
- powstałe z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (lub innych podobnych umów), o ile nie zawiera się tych umów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
Termin: Zeznania podatkowej PIT-28 za rok 2015 powinno być dostarczone do właściwego urzędu skarbowego do 1 lutego 2016 r.

PIT-36
Formami opodatkowania na zasadach ogólnych są: podatek według skali 18 lub 32 proc. oraz podatek liniowy 19 proc.
Opodatkowaniu, na mocy Ustawy z dnia 26 lipca 2991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody osób fizycznych z pozarolniczej, w tym działalność w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej. Wysokość osiągniętego dochodu, ewentualnie straty poniesionej w 2015 r. wykazuje w zeznaniu PIT-26 osoba fizyczna. PUT-36 służy do rozliczenia przychodów (opodatkowanych na ogólnych zasadach) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej lub dochodów z zagranicy. Na formularzu PIT-36 z opodatkowują swoje dochody zarówno ci z podatników, którzy rozliczają je indywidualnie, rozliczają je łącznie z dochodami małżonka, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Rozliczając się na PIT-36, należy sprawdzić prób podatkowy, a następnie obliczyć podatek według skali (18 lub 32 proc.). Płacenie podatku według skali wiąże się z tym, że przy obliczeniu podstawy opodatkowania można skorzystać z ulg, zaś obliczając podatek – skorzystać także z odliczania kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku płaconego za rok 2015 wynosi 3 091 zł. Dopiero nadwyżka od tej wartości opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT.
Termin: Podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest według skali podatkowej, przedsiębiorcy rozliczają na formularzu PIT-36. W formularzu tym rozlicza się zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i inne. W roku 2016 ostatni dzień kwietnia – składania deklaracji rocznych rozliczanych według skali – przypada w sobotę. Termin ulega więc przesunięciu do 2 maja 2016 roku.

PIT-26L
Deklarację PIT-36L wypełniają i składają przedsiębiorcy, których dochody są opodatkowane podatkiem liniowym o stałej stawce opodatkowania w wysokości 19 proc. Mogą to być:
- osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- wspólnicy spółek osobowych podatkowych podatkiem PIT, którzy do 20 stycznia 2015 roku złożyli oświadczenie o chęci rozliczania się w sposób liniowy.
UWAGA: Jeśli do rozliczenia swoich dochodów przedsiębiorca wybierze podatek liniowy, nie będzie mógł się rozliczyć jako osoba samotna wychowująca dziecko ani skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów wspólnie z małżonkiem. Nie korzysta się tu także z kwoty wolnej od podatku. Od dochodu przedsiębiorca może odliczyć wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne oraz straty z lat ubiegłych, a od podatku jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Termin: Formularz PIT-36L należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia. Ponieważ 30 kwietnia w 2016 r. wypada w sobotę, termin złożenia deklaracji upływa w poniedziałek 2 maja.

PIT-4R
Deklaracja PIT-4R o podobnych zaliczkach na podatek dochodowy służy rozliczeniu przez pracodawcę, pracowników, zleceniodawców, osób, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło. Przedsiębiorca wykazuje w PIT-4R zaliczki na podatek, które pobierał i opłacał za podatników. Przedsiębiorca – płatnik będący osobą fizyczną – składa deklarację PIT-4R w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania.
Termin: Formularz PIT-4R należy złożyć do końca stycznia. Ponieważ termin ten w 2016 r. wypada w niedzielę, ostatecznie upływa w poniedziałek 1 lutego 2016 r.

PIT-11
Imienną informację o dochodach pracownika oraz o zaliczkach płaconych przez płatnika na podatek dochodowy pracodawca przekazuje do urzędu skarbowego oraz pracownikowi.
UWAGA: W związku z nowelizacją ustawy o PIT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z papierowej formy deklaracji PIT-11 mogą skorzystać jedynie podmioty rozliczające – 1-5 podatników.
Termin: Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego za rok 2015 upływa 31 stycznia następnego roku dla płatników składających deklarację w formie papierowej. Ponieważ 31 stycznia 2016 r. upływa w niedzielę, termin składania deklaracji upływa w poniedziałek, 1 lutego 2016 r.
Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego za rok 2015 upływa 29 lutego (poniedziałek) 2016 r. dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej.
Termin przekazania deklaracji PIT-11 pracownikowi upływa także ostatniego dnia lutego 2016 r.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.