• Kraj

Co mamy robić z foliami po kiszonkach?

Co mamy robić z foliami po kiszonkach?
Co mamy robić z foliami po kiszonkach? © archiwum

Przez lata rolnicy nie mieli większych kłopotów z pozbyciem się zużytej folii z gospodarstwa. Na odpad był spory popyt ze strony licznych zakładów utylizacyjnych. Teraz sytuacja się zmieniła.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Czasy, kiedy folia była za darmo odbierana przez firmy recyklingowe, są już przeszłością. Koszt utylizacji i produkcji granulatu wzrosły i są dziś spore. Łatwiej go wytwarzać z folii streczowej oraz zużytych worków na śmieci. A, że surowca w kraju nie brakuje, to firmy utylizacyjne wybierają to, co jest dla nich korzystniejsze. Rolnicy zaś mają problem. Folii nie mogą oddać na PSZOK-u. Tam trafiają tylko odpady komunalne. – Co więc z nimi robić – pytają gospodarze?

Folię, która została wytworzona jako odpad w skutek prowadzenia działalności rolniczej gospodarz zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. – Wysoki popyt na odpady z folii w latach poprzednich spowodował, że były one odbierane od wytwórców bezpłatnie. Obecnie zmniejszony popyt, nie oznacza, że przepisy w tym zakresie nie są aktualne – informują przedstawiciele departamentu edukacji i komunikacji w resorcie środowiska.

Reasumując rolnik ma obowiązek zagospodarować odpady na własny koszt, np. przez zlecanie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Taki podmiot rolnik powinien znaleźć we własnym zakresie. – Od stycznia 2018 r. pomocny w tym zakresie jest Rejestr-BDO (https://bdo.mos.gov.pl/web/), w którym muszą być zarejestrowani wszyscy przedsiębiorcy gospodarujący odpadami, a więc posiadający zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie – precyzuje resort środowiska.

Przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że zdają sobie sprawę ze skali problemu, dlatego podjęli odpowiednie działania legislacyjne. – W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzono zmianę, zgodnie z którą gminy będą miały obowiązek udostępniać informacje o punktach zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów – czytamy w piśmie z ministerstwa.

Ponadto, dodany został także nowy artykuł – zgodnie z którym radni będą mogli zdecydować, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej.

To nie wszystko. – Otóż minister środowiska podjął inicjatywę rozwiązania problemu zagospodarowania tego typu odpadów, w wyniku której NFOŚiGW uruchomił program priorytetowy pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – informują przedstawiciele resortu. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w wybranych gminach. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia w zakresie zbieranie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)