• piątek, 24 sierpień 2018 09:41

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – przykłady (część II)

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – przykłady (część II)
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – przykłady (część II) © archiwum

Okręgowy Inspektorat Pracy w poznaniu oddział w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi bezpłatne poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

PRZYKŁAD I
Jan Kowalski otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 100 zł brutto, zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (praca po 8h dziennie), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym Oprócz tego jako zmienny składnik wynagrodzenia pracownik otrzymuje miesięczną premię, której wysokość jest uzależniona od uzyskanych przez niego wyników. Korzystał z urlopu wypoczynkowego w lipcu 2018 r. w wymiarze 2 dni – 16 h.

W kwietniu otrzymał premię w wysokości 1 000 zł, w maju – 1 500 zł, w czerwcu 500 zł. Ponadto w kwietniu wypłacono mu nagrodę tzw. Nagrodę jubileuszową w wysokości 2 500 zł. Pracownik w okresie od kwietnia do czerwca 2018 przepracował łącznie 488 h. Termin wypłaty wynagrodzenia w zakładzie określono na ostatni dzień miesiąca.
W miesiącu wykorzystania urlopu należy pracownikowi wypłacić miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2 100 zł brutto, tj. tak jakby w tym czasie pracował. Ponadto obliczając wysokość wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę łączną kwotę zmiennych składników wypłaconych pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia, składniki te mogą być uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
Zatem należy wziąć pod uwagę łączną kwotę zmiennych składników tj. 1 000 + 1 500 + 500 zł.
Do podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego nie zostanie natomiast wliczona nagroda jubileuszowa, gdyż zgodnie z § 6 pkt. 3 rozporządzenia urlopowego nagroda tego rodzaju nie podlega wliczeniu.

PAMIĘTAJ!
W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych prze rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (tzn. przyjmuje się ich zmienioną wysokość lub ich rodzaj).
WYLICZENIE:
Suma ziemnych składników wynagrodzenia od kwietnia do czerwca 2018 r. wynosi 3 000 zł. 3 000:488 h (czas faktycznie przepracowany) = 6,15 zł – wynagrodzenie za 1 h urlopu. Następnie należy tę kwotę pomnożyć przez liczbę godzin urlopu (16 h). 6,15 x 16 h = 98,40 zł.
Pracownik winien otrzymać: 2 100 zł (stałe wynagrodzenie) + 98,40 zł (wynagrodzenie obliczone ze zmiennych składników wynagrodzenia) = 2 198,40 zł brutto.

PRZYKŁAD II
Pracownik korzysta z urlopu od 9 do 13 lipca 2018 r. do końca czerwca 2018 r. była dyrektorem ds. marketingu, a więc zajmowała kierownicze stanowisko i dlatego oprócz wynagrodzenia zasadniczego (5 000 zł brutto), przysługiwał jej dodatek funkcyjny (1 000 zł). Od 1 lipca została odwołana z tego stanowiska i na obecnym stanowisku przysługuje jej wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 500 zł brutto. Za lipiec otrzyma więc pracownica wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł brutto, to jest to, które przysługuje jej po zmianie stanowiska i bez dodatku funkcyjnego, bowiem utraciła do niego prawo przed terminem wykorzystania urlopu.

PAMIĘTAJ!
Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.
Jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie miesięczne  w stałej wysokości za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

Opracowała:
Starszy specjalista
Luiza Kotowska

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.