• piątek, 31 maj 2019 09:18

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania
Regulamin wynagradzania © archiwum

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi bezpłatne poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

KTO MA OBOWIĄZEK WPROWADZANIA REGULAMINU WYNAGRODZENIA?
Warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagrodzenia lub indywidualne umowy o pracę.

PRACODAWCA:
zatrudniający najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładanym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagrodzenia z pracę w regulaminie wynagradzania; zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, może ustalić warunki wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagradzania zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

Tryb wydania regulaminu wynagradzania
Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.
W wyroku z 7.12.2005 r., III PK 29/04, OSNP 2006/21-22, poz. 319, Sąd Najwyższy stwierdził, że regulaminy wynagradzania i pracy, ustalone i wprowadzone w życiu zgodnie z obowiązującemu przepisami zanim u pracodawcy powstały związki zawodowe (zakładowe organizacje związkowe), nie wymagały późniejszego uzgodnienia z nowo utworzonymi organizacjami związkowymi i jako wewnątrzzakładowe akty normatywne nie utraciły mocy obowiązującej tylko dlatego, że u pracodawcy zaczęły działać związki zawodowe.

Wejście w życie regulaminu wynagradzania
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Zwyczajowo najczęściej następuje to przez umieszczenie regulaminu w intranecie zakładu pracy lub przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń. Jego wejście w życie nie zależy od tego, czy i kiedy pracodawca udostępni (indywidualnie) pracownikowi jego tekst (wyrok Sądu Najwyższego z 21.07.1991 r., I PKN 165/99, OSNAPiUS 2000/20, poz. 745).
Sąd Najwyższy w tezie 1 wyroku z 6.10.2004 r., I PK 569/03, OSNP 2005/11, poz. 154 stwierdził, że regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 772 § 6 Kodeksu pracy, nie obowiązuje jako akt prawny.

IV Skutek wejścia w życie regulaminu wynagradzania
Wejście w życie nowego regulaminu powoduje automatycznie stosowanie wobec pracowników tych jego przepisów, które są dla nich korzystniejsze od dotychczasowych postanowień umów o pracę. Wprowadzenie w stosunku do pracowników postanowień mniej korzystnych wymaga uzyskania ich zgody albo złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia zamieniającego na podstawie art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy.

Opracowała:
Starszy specjalista
Luiza Kotowska

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.