• poniedziałek, 24 czerwiec 2019 09:46

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy
Zmiany w przepisach Kodeksu pracy © archiwum

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wlkp. prowadzi bezpłatnie poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Z dniem 4 maja weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. poz. 730). Od tego dnia pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Powyższe wynika ze znowelizowanego art. 221 § Kodeksu pracy.

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca żąda podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

UWAGA! Danych obejmujących wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia może żądać tylko, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Od pracownika pracodawca żąda podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:
1) adres zamieszkania;
2) numer PESEL , a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzające tożsamość;
3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.