• środa, 07 listopad 2018 10:36

Czy od 22 listopada 2018 r. wszyscy pracownicy zatrudnieni będą na umowy na czas nieokreślony?

Czy od 22 listopada 2018 r. wszyscy pracownicy zatrudnieni będą na umowy na czas nieokreślony?

Pytanie to w ostatnich tygodniach bardzo często zadawane jest pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy. Odpowiedź na nie brzmi: „Nie. Nie w każdej sytuacji z dniem 22 listopada 2018 r. umowa zawarta na czas określony przekształci się w umowę na czas nieokreślony”.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

UZASADNIENIE
Z dniem 22 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy Kodeksu pracy dotyczące m.in. zatrudnienia w ramach terminowych umów o pracę. Zgodnie z obowiązujących od tego dnia 2511 § 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączną liczbę tych umów nie może przekraczać trzech.

Jeżeli umowa o pracę na czas określony trwała 22 lutego 2016 r., do okresu zatrudnienia na potrzeby limitu 33 miesięcy wlicza się czas przypadający dopiero od tego dnia. Zatem najważniejszą datę przekształcenia takiej umowy w umowę o pracę na czas nieokreślony jest 22 listopada 2018 roku. Jeżeli oczywiście wcześniej umowa nie zostanie rozwiązana (np. wypowiedzenia czy rozwiązania na mocy porozumienia stron).

WYJĄTEK!
Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220) nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa o pracę zawarta na czas określony przed dniem 22 lutego 2016 r., jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypogodzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracy w okresie od dnia 22 lutego 2016 r. dnia upływu okresu 33 miesięcy.
W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

PRZYKŁAD:
Pan Stanisław 1 sierpnia 2015 r. zawarł z pracodawcą umowę o pracę na cztery lata, tj. do 31 lipca 2019 r. Z dniem 1 września 2015 r. pracownik wszedł w wiek ochrony przedemerytalnej. W rezultacie jego umowa rozwiąże się z upływem czterech lat, na jakie została zwarta i nie przekształci się w zatrudnienie bezterminowe.
Przekształcenie umowy zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony nie będzie więc dotyczyć umowy zawartej przed 22 lutego 2016n r. jeżeli:
jej rozwiązanie będzie przypadać po upływie 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r. oraz
stosunek pracy podwładnego będzie podlegał szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Taka umowa nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony, a w rezultacie rozwiąże się ona z upływie, okresu, na jaki została zawarta.

OPRACOWAŁA
Starszy specjalista
Luiza Kotowska

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)